E K V A D O R A SIbarra, EKVADORAS


1998.12.02

Quito, EKVADORAS

1998.12.03


    ATGAL


Ibarra, EKVADORAS

1998.12.02


Šeši iš mūsų - Sigitas, Edvardas, Goda, Gediminas, Slavikas ir Ahmetas - ką tik pasiekėme Ekvadorą, Ibarrą. Kaip paprastai, gavome vietą bažnyčioje, Dievas su mumis. Viena moteris Kolumbijoje davė man amuletą, kalėdinę dovaną. Aš nešioju jį kiekvieną dieną, anksčiau to niekada nedarydavau.

Rytoj būsime Quitto, Ekvadoro sostinėje ir pasieksime ilgai lauktą ekvatorių. Kol kas sekasi gerai, nors ir nebesame didelė grupė. Prie Ekvadoro-Peru sienos susitiksime Manuelį ir Oli.


Goda


Quito, EKVADORAS

1998.12.03


EkvatoriusPirmą kartą pusiaują kirtome važiuodami į Quito aukštai kalnuose. Čia maža žalumos ir tik šen bei ten šmėsteli žmogus. Tik atvykę į Quito supratome, kad pusiaują jau buvome pervažiavę, bet neaišku kur - jokios žymės, jokio ženklo. Mieste pasiteiravome, kur galėtume rasti Pasaulio vidurio paminklą (isp. Monumento a la Mitad del Mundo). Pasirodė, jis visai netoliese, 15 km į šiaurę nuo Quito (0-0'-0" platumos, 78-27'-28" ilgumos), be to ir kelias buvo kitas. Tas, kuriuo atvykome iš Ibarra į Quito,  tokio žymeklio ir neturėjo, nes paminklas Cotocollao kaimelyje užima nemažą plotą. Aplink jį daug mažų suvenyrų parduotuvėlių, yra paštas, iš kurio galima pasiųsti linkėjimus ar sveikinimus į bet kurią pasaulio vietą su ekvatoriaus antspaudu.
Kad esame pusiaujyje pajutome, tiktai tuomet, kai atvykome (15:27) prie Mitad el Mundo paminklo.  Išlipus iš mašinos pajutome gaivų vėją, o paskui pasidarė ir šalta. Temperatūra nuo 17 nukrito iki 15, vakare net iki 12 laipsnių Celsijaus. Visi nusifotografavome pietiniame žemės pusrutulyje, paskui dviračiais apsukome kelis garbės ratus ir užkopėme į viršų. Nuo čia atsivėrė neaprėpiamu kalnų, vulkanų ir kur ne kur medžiais nuspalvintų plikų kalnų keteros. Obelisko viršuje (30 m.) išskeltas 5 tonas sveriantis metalinis žemės rutulys. Apačioje gerai buvo matyti pasaulio šalys ir geltona linija, žyminti šiaurės ir pietų pusrutulius. Netyčiomis pamačiau ir įsimylėjėliu porelę, kuri, džiaugdamasi gyvenimu, bučiavosi ant kiekvienos pasaulio šalies. 1979 metais paminklą atstatė Pichincha rajono savivaldybė, norėdama išsaugoti Ekvadoriečio geografo Luis G. Tufino 1936 metais statytą ekvatoriaus paminklą, kuris buvo skirtas paminėti 200 metų prancūzų geodezijos misijai Ekvadore (1736). Dabartiniame muziejuje yra puikus ir spalvingas Ekvadoro etnografijos muziejus, kuriame galima pamatyti įvairių etninių grupių rūbus, apeigų papuošalus, darbo įrankius. Valdžia, stengdamasi suteikti šiai vietai daugiau svarbos, pastatė mažą tipišką kolonijos laikus primenantį kaimelį.

Nuotraukos su skaitmenine kamera ne itin pavyko. Labai blankios. Stengsimės išryškinti juostą ir atsiųsti jau nuskanuotas nuotraukas.
Tesušildo Jūsų širdis mūsų karšti įspūdžiai ir nors romantiški, bet rimti ketinimai sekančiais metais paspausti Jums visiems ranką jau Lietuvoje!


GodaATGAL