P R A N C Ū Z I J ABeziers, PRANCŪZIJA


1999.05.29

Paryžius, PRANCŪZIJA

1999.05.31


    ATGAL


Beziers, PRANCŪZIJA

1999.05.29


Pasitikau žygeivius Perpignan'e, praėjus dviem metam nuo kelionės aplink Europą, kuri vyko 1997 metų rugpjūtį ir kurioje aš važiavau nuo Le Havro iki Paryžiaus. Šiuo metu keliautojai važiuoja kažkur Prancūzijoje, tikriausiai kur nors netoli Paryžiaus. Kai juos pamačiau, jie buvo penkiese (Goda, Sigitas ir Edvardas iš Lietuvos, Slavekas iš Lenkijos, Valteris iš Peru ir 62 metų Alberto iš Ispanijos, kuris prisijungė keletui dienų, nes važiuoja į Izraelį). Keliautojai buvo geros fizinės formos ir puikiai nusiteikę. Dvi dienas važiavome kartu - nuo Perpignan iki Beziers, pasirinkdami nedidelius kelius. Beziers, mano namuose, dviratininkai dieną pailsėjo ir, nenorėdami atsilikti nuo kelionės tvarkaraščio, įsėdo į Liono traukinį. Lione jie turėjo susitikti su pora italų ir važiuoti toliau Paryžiaus link.


Xavier (
http://www.peaceride.org)


Paryžius, PRANCŪZIJA

1999.05.31


Iš susitikimo su UNESCO

Gegužės 31 d. Tūkstantmečio taikos žygio dalyviai – Sigitas Kučas, Goda Čiplytė, Edvardas Žižys (Lietuva), Slavomir Platek (Lenkija), Valter Ramon (Peru), Pieras ir Karlota (Italija), Ancica (Kroatija) - aplankė UNESCO būstinę ir susitiko su renginio atstovu UNESCO.

Dalyvaujant pastoviai Lietuvos atstovei UNESCO poniai U.Karvelis, taikos žygio dalyviai susitiko su UNESCO darbuotojais: ryšių ir informacijos technologijų direktoriaus pavaduotoju H. Juškevičiumi, taikos ir kultūros skyriaus vadove K.Savolainen, užsienio ryšių su Europa ir Š. Amerika skyriaus vadovu Horstu Godiku.

Taikos misionieriai pristatė projekto idėją - atkreipti žmonijos dėmesį į taikius politinių ir ekonominių problemų sprendimo būdus. Tūkstantmečio taikos žygis, atviras visiems dviratininkams, prasidėjęs beveik prieš metus, baigsis 2000 m. sausio 1 d. Hirosimoje, karo grėsmę ir destrukciją primenančiame Japonijos mieste.

Ponas Juškevičius pasveikino žygio dalyvius ir pabrėžė UNESCO etninės misijos bei taikos ugdymo žmonių sąmonėje svarbą. Ponia Savolainen apgailestavo, kad Taikos žygio atvykimas į Paryžių nesutapo su Pasaulio konferencija, skirta švietimui ir sportui, kurios tikslas - ugdyti taiką ir kultūrą. Konferencija vyks liepos 5-7 dienomis Paryžiuje ir yra organizuojama UNESCO kartu su Tarptautiniu Olimpiniu komitetu. Ponia Savolainen paragino taikos žygeivius prisijungti prie konferencijos atsiunčiant pasveikinimo notą konferencijos atidarymui. Ponas Gogikas juokavo pavadindamaas taikos žygeivius “praktikuojančiais taikdariais” ir išreiškė dėkingumą už indėlį pasaulio kultūros ir taikos labui. Jis taip pat įteikė UNESCO remiamų mokyklų, tautinių UNESCO komisijų ir jų atstovybių sąrašą visame pasaulyje. Jis paragino juo pasinaudoti ir iš anksto pranešti UNESCO apie Taikos žygio atvykimą į šalį.

Nuolatinė Lietuvos atstovė prie UNESCO ponia U.Karvelis džiaugėsi, kad iniciatyvos ėmėsi lietuviai, kuriems pavyko suorganizuoti tarptautinį renginį. Apibendrindama ji palinkėjo dviratininkams ištvermės ir sėkmės siekiant, kad žmonijos kovos sąmonę pakeistų susitaikymas.

UNESCO atstovai pasirašė Taikos juostoje. Žygio dalyviai davė interviu UNESCO radijui Lietuvoje. Susitikimo metu buvo susitarta UNESCO būstinėje 2000 m. suorganizuoti nuotraukų parodą bei parodyti filmą apie Taikos žygį. Tai bus tarptautiniai taikos ir kultūros metai.ATGAL