1999 rugpjūtis. Nuotraukos iš Izraelio.
Valteris. Betliejus


ATGAL