1999 rugpjūtis. Nuotraukos iš Izraelio.
Edvardas, Manuelis, Valteris, Ančica. Betliejus


ATGAL