1999 rugpjūtis. Nuotraukos iš Izraelio.


Palestinos nebuvo mūsų suplanuotame kelyje. Pagalvojome apie ją tik nusipirkę žemėlapį. Prireikė valandos apsisprendimui. Prie sienos į Palestiną mus sustabdė ginkluoti Izraelio kareiviai - „yra daugybė kitų vietų, kur galite važiuoti, niekad negali žinoti, ką šie arabai gali jums padaryti, geriau pasisaugokite”. Suabejojome. Ančica paklausė: „kodėl? kodėl? kodėl?”, Karlota išsigando, aš irgi stabtelėjau - „turiu dvi kojas, bet tik vieną gyvybę!” Valteris nusijuokė: „nebūkit juokingi, mes buvome Kosove. Ten žmonės labai geri, jie geri visur, kur tik mes vykstame, ir jus tai žinot...” Taigi įvažiavome į šalį, esančią kitoje šalyje.

Sutikome žmones, kurie nori taikos irnepriklausomos valstybės kaip bet kuri kita pasaulio šalis, kuri jau tai turi. Šiuo metu Palestina padalinta į A, B ir C zonas. „A” zona visiškai kontroliuojama palestiniečių, „B” - šiokia tokia Izraelio armijos priežiūra, „C” - griežta Izraelio kontrolė. Šiame punkte sutikome abi kariuomenes dirbančias kartu. Sustojome pokalbiui ir draugiškai nuotraukai. 1999 08 09. Nablus, Palestina.


ATGAL