1999 vasaris. Nuotraukos iš Ganos.


Lankome populiariausią laikraštį - Daily Graphic. Redaktorius ir Taikos žygis.
Akra, Gana. 99.02.17.


ATGAL