1999 vasaris. Nuotraukos iš Ganos.


Liūdnas žmogus. Edvardo kamera buvo pavogta prieš pat
sėdant į lėktuvą, atskraidinusį mus į Ganą. 99.02.14, Akra, Gana.


ATGAL